Zápis do prvního ročníku základní školy

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Lukavec

dne 4. dubna 2018 od 13:00 hod do 15:30 hod.

v 1. třídě Základní školy Lukavec

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. září 2011 do 31. srpna 2012.

Děti, které měly odklad, se nemusí tohoto zápisu účastnit.

Ředitel školy: Mgr. Petr. Musil

Práva a povinnosti rodičů
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (upřesněno novelou §36 školského zákona ve znění účinném od 1. 1. 2017).
Žádáme rodiče, aby s sebou vzali k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Od školního roku 2013/2014 se všem žákům otevře účet s 18 000 Kč, ze kterého budou čerpat finanční prostředky na akce pořádané školou po celou dobu školní docházky v naší škole.

 

Na tuto částku přispívají Městys Lukavec, DDL Lukavec a ZD Lukavec.

Rovněž je všem dojíždějícím žákům hrazena doprava až do 9. ročníku.